Prosimy przygotować skan lub zdjęcie prawa jazdy, który będzie wymagany w kolejnym kroku

Posiadasz już konto? Zaloguj się
Dane logowania
Kierowca
--
Pilot
--
Kontakt I.C.E
Dane auta
Dane do faktury

Deklaruję, że nie mam żadnych wątpliwości dotyczących ryzyka i niebezpieczeństwa związanego z imprezami rajdowymi i w razie wypadku lub innych temu podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tym rajdzie akceptuję pełną i absolutną odpowiedzialność, a także zobowiązuję się nie pociągać Organizatora do odpowiedzialności. Deklaruję także pełną znajomość przepisów FIA i krajowych przepisów sportowych odnoszących się do rajdów samochodowych oraz gwarantuję podporządkowanie się wszystkim tym przepisom bez wyjątku.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby rajdu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).